Yangın Merdiveni Ölçüleri

Yapıların yangın güvenliğine uygun hale getirilmesi yangın anındaki koruyuculuğun daha fazla, can kaybının ise daha az olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle yangın merdiveni ölçüleri ve özellikleri konusunda yönetmeliğe bağlı kalmak gerekir. Binadan kaçış yolu yeterli düzeyde olduğunda insanların tahliye edilmesi daha hızlı olacaktır. Bunun için merdiven basamakları genişliği ve yüksekliği, merdivenin üretiminde kullanılacak malzemeler ve bunun gibi tüm detaylar standartlara uygun olmalı, bu işte uzman firmalar tarafından yapılmalıdır.

Yangın Merdiveni Genişliği
Yönetmeliğe göre yangın merdiveni genişliği belirlenirken binada bulunan kişi sayısı esas alınır. Eğer insan sayısı 1 ile 50 arasındaysa çıkış genişliği 80 cm, 51 ile 110 arasındaysa 90 cm olmalıdır. Daha kalabalık binalarda ise durum biraz daha farklıdır. Buna göre kişi sayısı 301 ile 320 olan yapılardaki merdiven genişliği 160 cm, bunun üzerindeki kişi sayısında ise 170 cm çıkış genişliği yapılmalıdır. Bu sayede herhangi bir yığılma ya da zorluk olmadan insanlar rahatça merdivenden dışarıya inebilecektir.

Yangın Merdiveni İmalatında Diğer Ölçüler
Yangın kapıları ile birleşik ve uyumlu olacak şekilde yerleştirilen yangın merdivenleri adet anında binanın terk edilmesini sağlar. Bunun için binadaki insan sayısı 200 ve üzerinde olan yapılarda çıkış kapılarının merdivene doğru açılır olması tavsiye edilir.

İmal edilecek merdivenin boşluk yüksekliği basamaktan tavana en az 200 cm olarak ayarlanmalıdır. Sahanlıklar arasında bulunan kot farkı ise maksimum 3,70 metre şeklinde düzenlenmelidir.

Yangın merdiveni basamak genişliği ise yaklaşık 28 cm, bu basamakların yüksekliği ise en fazla 18 cm olarak belirlemelidir. Bu ölçülere sadık kalınması merdivenden daha hızlı ve sorunsuz şekilde inmeyi sağlayacaktır.

Merdivenin dönüş kısımlarında basamakların ölçüleri doğru belirlenmelidir. Özellikle dairesel yangın merdivenleri ekstra titizlik gerektirir. Buna göre merdivenin dar olan bölümlerinde basamağın minimum 20 cm genişlikte olması gerekir. Böylece inen kişi sayısı fazla bile olsa herhangi bir sorun çıkmayacaktır.

Yangın Merdiveni Özellikleri
Yangın merdiveni üretimi sırasında her bir malzeme yangına dayanıklı olarak seçilmelidir. Alüminyum ve ahşap gibi malzemelere kıyasla çelik kullanımına öncelik verilmelidir. Kaçış esnasında düşme, kayma gibi ihtimallere karşı merdivenin her iki yanına mutlaka korkuluk ya da küpeşte takılmalıdır. Özellikle kar, buz, yağmur gibi olumsuz hava koşullarında açık alanda bulunan merdivenler tehlikeli hale gelebilmektedir. Bunun yanı sıra merdivenlerde mutlaka havalandırma bacaları kullanılmalı, monte edilecek güç kaynağı yangından korunmuş ve bağımsız olmalıdır. Yaşanacak herhangi bir duman kaçağına karşı ekstra önlem alınmalıdır.