Yangın Merdiveni Kapısı

Türkiye’deki yönetmeliği incelediğimiz zaman, apartmanlarda alınması gereken yangın güvenlik önlemleri hâlihazırda var olan binalar ve yeni yapılması planlanan binalar için ayrı ele alınarak değerlendirmeler yapıldığına denk gelmekteyiz. Hem yeni yapılması planlanan binalarda hem de mevcut olan binalardaki yangın kapıların son derece önemli olduğunu gösteren birçok durumla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz.

Binalarda ve tesislerde, yangının ortaya çıktığı konumdan uzaklaşabilmek adına yangın kapısı ve yangın merdiveni kapıları kullanılmaktadır. Bu durumda kullanılan kapıların duman, gaz ve ısının karşı tarafa geçmesine engel olacak şekilde üretilmiştir. Bu doğrultuda yangın kapıları ile bağlantılı olacak şekilde güvenli yangın merdivenlerini oluşturmak gerçekten çok önemlidir. Şöyle ki yangın merdivenleriyle yangın kapısını birbirinden farklı sistemler veya ekipman gibi düşünmemek yanlış olur. Yangın merdivenleri ve aynı zamanda yangın kapıları için kesinlikle mühendislik faktörleri işletilmesi gerekmektedir. Yangın merdivenleri bütünüyle gaz, ısı ve duman gibi etkenlere oldukça dayanıklı yangın kapıları ile donatılması gerekiyor.

Yapı ve tesislerde yangın güvenliği denildiği zaman halk arasında ilk akıllara gelen yangın merdivenleri olmaktadır. Yapıların ve binaların yangından korunması doğrultusunda yönetmelik yangın merdivenleri ile ilgili durumu binalar adına ikiye ayırmış bulunmaktadır. Yeni yapılmış olan konutlarda bodrum katlar da dâhil 4 kattan fazla olmayan konutlar, tek evler, ikiz evler ve aynı zamanda sıra evler gibi binalarda, tek kullanıma hitap etmekte olan binalarda kaçış mesafesine bakılmadan normal merdivenler ile sağlanabilmektedir. Bu binalarda başka herhangi bir özellik gerekmemektedir. Evlerden çıkış kapışana kadar olan mesafe kesinlikle 20 metreyi geçmemesi gerekiyor. Binada yağmurlama sistemi var ise eğer bu durumda uzaklık 30 metreye kadar çıkabilir. Fakat yağmurlama düzeni bulunmuyorsa mesafe de 20 metreyi geçiyorsa, yağmurlama düzeni var ise mesafe de 30 metreyi geçiyorsa bu durumlarda yüksekliğe bakılmaksızın daireler için 2.çıkış kesinlikle olması gerekir. Dubleks konut ve daireler için iki önemli durum söz konusudur. Tek kapı bulunması durumunda bu kapının üst katta olmaması gerekiyor. Eğer ki üst katın alanı 70 M2’yi aşıyorsa bu durumda üst kattan ayrı bir çıkış daha olmalıdır.

Apartmanlarda bulunan dairelerin kapısından merdivene yalnızca bir koridordan geçilip ulaşıldığında, dairenin giriş kısmından merdivene kadar olan mesafe; yağmurlama düzeni bulunuyorsa en fazla 20 metre, bulunmuyorsa 15 metre olması gerekmektedir. Binalarda kaçış yolları binaların yüksekliğine göre değişkenlik göstermektedir.

Mevcut konutlara da kısaca değinecek olursak: 51.50 metre yapı yüksekliğine sahip olan binalarda dairesel merdivenlere izin verilmektedir. Bu yapılarda kaçış yolları üç başlığa ayrılmaktadır.

l Yüksekliği 30,5 metrenin altındaki konutlar
l Yapı yüksekliğinin 30,50 metreden fazla ve 51,50 metreden az olduğu konutlar
l Yapı yüksekliğinin 51,50 metreden yüksek olduğu konutlar

Şuana kadar anlattığımız bu konularda daha detaylı bilgilere ulaşmak istiyorsanız eğer, binaların yangından korunmasını içeren yönetmeliğin 48. ve 158. maddelerine göz atabilirsiniz.