Günlük yaşam akışı içerisinde insanlar hayatı tehdit edici birçok tehlike ile karşı karşıya kalabilmektedir. Yangın da bunlardan birisidir. Yangının sebepleri çok çeşitli olduğundan, her an her yerde çıkma olasılığı göz ardı edilmemelidir. Üstelik herhangi bir sebepten dolayı bir binada çıkan yangın, çok hızlı bir şekilde yayıldığından kısa bir sürede büyük bir alanı etkileyebilmektedir. Bu da, yangının sebep olacağı can ve mal kaybı riskini arttırmaktadır. Bu nedenle yangına karşı gerekli önlemleri almak herkesin, hem kendine hem de birbirine karşı ortak sorumluluğudur. Yangın çıktığında yapılması gereken ilk ve en önemli şey, binayı hızlıca terk etmektir. Bu da ancak, yangından kaçış için özel olarak tasarlanan yangın kapıları ile mümkündür.

Yangın kapıları, yangına belirli sürelerle dayanıklılık gösterdiğinden ve kendiliğinden kapanma özelliğiyle yangınla ilişkiyi kestiğinden konforlu tahliye sağlar.

Yangın kapısı imalatı, ihtiyaçlara göre yapılır. Bu tip kapılar genelde standart ölçülerde ve belirli özelliklere sahiptir. Bunun yanısıra istenilen özelliklere ve aksesuarlara da sahip şekilde üretilebilmektedir. Uygulanacak alana göre önce projelendirmesi yapılan kapıların montajı ve montaj sonrası hizmeti de, işlevsel kullanıma yöneliktir. Yangın kapıları, güvenilirliği ve acil durumlarda koruyuculuğu test edilerek kullanıma sunulmaktadır. Kaliteli yangın kapısı hizmeti demek, kaliteli malzemeden her bir parçası birbirine uyumlu olacak şekilde imal edilen kapı demektir. Binalarda tehlike arz eden her durumda, rahatça kaçış imkanı sağlar.

Ucuz Yangın Kapısı
Bir yangın kapısı hem ucuz hem kaliteli olur mu diyecek olursak, kurumsal firmalardan hizmet alınırsa tabi ki olur. Günümüzde artan nüfusla doğru orantılı olarak güvenlik ihtiyacı artsa da, bütçeler de önem taşıyor. Hem bütçelere hem de ihtiyaçlara uygun yangın kapısı imalatı, güvenlik açısından en büyük avantajdır.

Ucuz yangın kapısı, yine standart özelliklere sahip olup yangın anında kurtarıcı niteliktedir.

Sertifikalı Yangın Kapısı
Yangın kapısı temin edecek olanlar, ilk olarak sistemin sertifikalı olup olmadığına dikkat etmelidir. Sertifikalı yangın kapısı demek, yasalarla belirlenen malzemelerden imal edilen ve yine yönetmeliklere uygun özelliklere sahip kapılar demektir. TSE belgesine sahip yangın kapıları, olay anında bina içinde bulunan herkesin yangından yara almadan, büyük oranda can ve mal kayıpları yaşanmadan dışarı çıkmasına olanak sağlar.

Yangın kapıları, yangın merdivenlerine açılır. Panik bar sistemi sayesinde dışarıdan açılmayan içeriden ise kolaylıkla açılabilecek özelliktedir. Ayrıca, tahliye sağlandığında kendiliğinden kapanır ve yangının çevreye sıçramasını engeller. Binalara göre ölçülendirilirler. Bunun için öncelikle projelendirme yapılır. Kapının tek kanat veya çift kanat olması, malzemesi ve tasarımı hem ihtiyaçlara hem de kişisel isteklere göre yapılır. Yangın kapıları hem koruyucu hem de müdahaleyi kolaylaştırıcı kapılardır.

Yangın kapısı bulunan her binada, can ve mal kaybı yaşanma riski en aza iner.