Kayseri Yangın Firmaları

Kayseri Yangın Sprink Sistemi

Yangın sprink sistemi, yangına olabilecek en erken seviyede müdahale edilmesinde etkin rol oynar. Teknolojik özelliklerle donatılan sistemin, uygulanacak alanlara göre farklı çeşitleri vardır.

Kayseri yangın sprink sistemi

Son teknolojik özellikteki ve yasal standartlara uygun türleriyle, yangını kısa sürede söndürmek için geliştirilmiştir. Hayat kurtarıcı nitelikteki sistemin uygulanmadan önce projelendirilmesi, sistemin amacına uygun şekilde kullanılmasını sağlar. Sprink sistemleri için, teknolojik yangın söndürme sistemleri de denilebilir. Bu sistemin en büyük avantajı, yangına henüz başlardayken müdahale imkanı sağlamasıdır. Yangının daha yeni başladığında söndürülmesi, üzücü kayıplar yaşanmasını da engeller.

 

Kayseri Yangın Merdiveni hizmeti, günlük hayatta karşılaşılabilecek yangın ile diğer acil durumlarda insanların can ve mal güvenliğini sağlamak adına verilmektedir. Özel malzemeden imalatı yapılan yangın merdivenleri insanların ısı, alev ve gazdan etkilenmeden güvenli şekilde dışarı çıkmasını sağlar. Can güvenliğinin yanısıra eşya güvenliği de sağlayan merdivenler sayesinde yangının üzücü sonuçlar doğruma riski minimum seviyelere indirilmiştir. Yangın merdivenleri, alevler binayı hızla etkisi altına alırken, yangının sebep olduğu olumsuzlukların hiçbirinden etkilenmeden dışarı çıkmayı sağlar.

 

Kayseri Yangın Kapısı yangına karşı alınabilecek en güvenli önlem nedir denildiğinde, kuşkusuz verilen ilk cevap yangın kapısı olacaktır. Yangın kapılarını aslında, yaşama açılan kapılar diye nitelendirmek de yanlış olmaz.

Kayseri yangın kapıları sayesinde, yangın çıktığı anda binada bulunan insanlar ne yöne kaçacağını bilir. Bu sayede paniklemeden direk yangın kapısına yönelir ve güvenli şekilde binayı terk edebilir. Kapıların kendiliğinden kapanır özellikte olması yangının çevreye yayılmasını da engellediğinden, yangında can ve büyük çaplı mal kaybı yaşanmadan müdahale mümkün olmaktadır. Yangın kapılarını sadece acil durumlarda çıkış kapısı diye nitelendirmek doğru olmaz. Bu kapılar başta can güvenliği olmak üzere bina, mal ve çevre güvenliğini de en etkili olacak şekilde sağlar.

Gazlı söndürme sistemi CO2 yangın söndürmede en etkili gazdır. Bu sistemle, yangında bölgesel söndürme yapılabilmektedir. Gerekli güvenlik prosedürlerine uygun olarak geliştirilen gazlı söndürme sistemi, birçok farklı alanda kullanılabilme özelliğine sahiptir. Soğutucu ve boğucu olarak iki yönlü söndürme işlevine yönelik gaz, sıcaklık ve oksijen olgusunu yok ederek yangının söndürülmesini sağlar. Sistem, yönetmeliklere göre tasarlandığından, projelendirilmesinden kurulumuna, test ve bakımından tadilatına kadar tüm aşamalar, yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.

Kayseri Yangın Danışmanlığı
Yangın danışmanlığı, binalarda yangın riskinin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için verilen bir hizmettir. Kayseri bölgesinde hizmet veren firmamız,

Kayseri yangın danışmanlığı konusunda müşterilerine uygun çözüm önerileri sunmaktadır. Yangın danışmanlığı hizmetimiz, yangın riskinin belirlenmesi, binaların genel özellikleri ve konumlarına göre uygun çözüm önerilerinin sunulması, yangın sistemlerinin belirlenmesi ve projelendirilmesi, test ve tatbikat olmak üzere yangına karşı önlem sürecinin birbirini tamamlayıcı halkalarından oluşur. Yangın danışmanlığı, herkes için aynı oranda tehlike arz eden yangına karşı önlem almada faydalı bir hizmettir. Binalara uygulanacak sistemlerin mesleki açıdan bilgili kişilerce belirlenmesi, alınan önlemlerde güvenlik olgusunu iki katına çıkarmaktadır.

Kayseri yangın firmaları faaliyet alanı, yangın danışmanlığından yangına müdahale sistemlerine kadar geniş bir kapsamdan oluşmaktadır.