FM 200 Gazlı söndürme sistemleri normal şartlar altında çıkabilecek olası yangınlarda ilk müdahalede yangının boyutuna göre alevlerin çemberini daraltabilen ya da söndürmesini sağlayan etkili bir sistemdir. Heptafluoropropane (HFC 227ea) olarak adlandırılır ve TS EN 15004-5 standartlarına göre tasarımları yapılır. Halon gazına benzer 25 bar basınç altında tüplere doldurularak sıvı halde muhafaza edilir. FM 200 gazlı söndürme sistemi en önemli noktası püskürtme nozulları ile tüpten çıkan sıvının buhar şeklinde dışarı püskürtülmesidir. Bu da yüzeydeki maddeyi kaplayarak yangının söndürülmesine olanak sağlar.

FM200 (HFC-227 ea) Gazlı Söndürme Sistemleri Etkinlik

FM 200 gazı havayla temas ederek %7’lik konsantrasyonla söndürme işlemini gerçekleştirir. Kaynama noktası -15.6 °C olan FM200 gazı bu sayede normal ortam sıcaklıklarında kolaylıkla muhafaza edilebilir.

l Boşalma süresi maksimum 10 saniyedir.

FM200 (HFC-227 ea) Gazlı Söndürme Sistemleri Güvenilirlik


l
FM200 gazlı söndürme sistemi uygun standartlarda birçok kez test ve denemelerden geçmiştir. Bunun sonucunda çevreye zararlı maddeler salmadan işlevini görür ve ozon tabakasına zarar vermez.

l Kokusuz ve saydam olan FM 200 söndürme sistemleri, insan sağlığına zararsız olması açısından oldukça işlevseldir.

FM200 Söndürme sistemleri ile Söndürme işleminde yangının üstüne birde söndürmek için kullanılan malzemelerin neden olduğu hasarın önüne geçilmiştir. Su, köpük gibi yangından söndürülmesinin ardından çıkan hasar, temizlik gibi iş gücü gereksinimlerine de FM200 gazıyla ihtiyaç duyulmamaktadır.

FM200 (HFC-227 ea) gazlı söndürme sistemi Kullanım Alanları

– Arşiv Odaları, -Müzeler,

– Okul, -Kütüphane,

– Banka Kasaları, -Güç Dağıtım Odaları,

– Bilgisayar Odaları, -Telefon Santralleri,

– İletişim Merkezleri, -Test Laboratuvarları,

– Elektrik kabinleri -Komünikasyon Merkezleri


FM200 (HFC-227 ea) Gazlı Söndürme Sistemleri Bakımı
Çevreye ve insana zarar vermeyen ve boğulma tehlikesinin karşılamasını önleyen FM200 gazının bakımı periyodik olmalıdır. Sistem üzerindeki basınçölçerler sürekli ölçülmeli, boşalan sıvısı varsa yenilenmeli ve düzenli kontrolleri yapılmalıdır. Başımıza bir tehlike gelmeden önemini anlamıyoruz fakat hayat kurtaran ve kolay ulaşabildiğimiz bir sistemi ihmal etmek can ve mal kaybına sebebiyet verecektir. Otomatik gazlı sistemlerinin muayenesi şarttır ve yapılmadı takdirde ciddi cezalar yazılmaktadır.

Can ve mal kaybını en aza indirmek ve tedbirli olmak bizim elimizde yangın nasıl çıkarsa çıksın amaç maddi- manevi her türlü en az zararla yangının söndürülmesini sağlamaktadır. Sağlık sorunlarında ilk yardımda ilk yardım ne kadar önemliyse yangın çıktığı zaman da ilk müdahale çok önemlidir. En erken ve kesin çözüm sağlayacak çözümlerden biride otomatik söndürme sistemleridir.