Karbondioksit Söndürme Sistemi

Karbondioksit söndürme sistemi, en eski söndürme sistemlerinden biridir. İnsan bulunmayan alanlarda kullanılır. Kokusuz ve renksiz yapıda olup, alanlarda hızlı yayılma etkisine sahiptir. Hava yoğunluğundan iki kat daha fazla yoğunluğa sahiptir. Tıbbi malzeme depolarından doğalgaz dağıtım istasyonlarına, trafolardan gemilere kadar birçok alanda kullanılabilen etkili ve eski bir söndürme sistemidir.

Karbondioksit Söndürme Sistemi
Teknoloji geliştikçe yangına müdahale ekipmanları da giderek gelişiyor. Ancak, eski dönemlerden beri noktadır kullanılan ve alevler nedeniyle aşırı ısınan havayı soğutmada üstün performans gösteren karbondioksitli söndürme sistemleri, günümüzde de kullanılan en hızlı ve etkili müdahale sistemleri sınıfında yer alıyor. Manuel söndürme sistemleri arasında yer alan sistemde, yangın anında hızlı kontrol için seri hareket etmek önem taşımaktadır. Yangına müdahale edecek ekibin profesyonelliği ve sistemin kalitesi, yaşanacak kayıpları önlemede kilit noktadır.

Karbondioksit söndürme sisteminde, ürünün içeriğini oluşturan CO2 gazı, alevlerin oksijenle birleşmesini önler, hava akımını keser ve yangının kontrol altına alınmasını sağlar. Renksiz, kokusuz özelliğinin yanısıra elektriği iletken yapıda olmaması, yangının tehlikesiz ve hızlı şekşlde bertaraf edilmesinde önemli rol oynar. Bölgesel yangınların büyümeden söndürülmesinde üstün etkiye sahiptir. Yangına hızlı tepki verilmesinde ve kontrol altına alınmasında önemli işlev gören sistemler için en etkilisi karbondioksit söndürme sistemleridir.

Karbondioksit söndürme sistemleri, birçok açıdan avantaj sağlamaktadır. Yangına müdahalede hızlı işlev gören sistem, arkasında atık bırakmadığından dolayı da avantajlıdır. Söndürme işlevinden sonra temizlenmesi de oldukça pratiktir. Sistem, oksijenin alevlerle birleşmesini engelleyici özellikte tasarlanmıştır. Havadaki oksijeni kestiği için insan sağlığı için zararlı özelliği vardır bu nedenle daha çok insan bulunmayan alanlarda kullanılmaktadır.

Ani bir şekilde tutuşan malzemelerin birden büyüyerek yangının yayılmasının önlenmesinde faydalı özellikleri vardır. Yangına uygun bütçelerle önlem alma konusunda idealdir. Yönetmelikler gereğince tasarlanıp geliştirilen sistem, birçok binada güvenle kullanılabilecek yapıdadır. İçindeki karbondioksit gazı nedeniyle sistemin kullanılacağı alanlar bilimsel olarak belirlenmiş ve sınıflandırılmıştır. Bu nedenle

Karbondioksit Söndürme Sistemi Kullanım Alanları için yine yönetmeliklere göre hareket edilmelidir. Yangın çıkan alana püskürtüldüğü zaman aşırı ısınan havayı soğutucu özelliği bulunan sistem lokal yangınlarda kullanılan tek sistemdir.

Yangının aniden büyümesinde ve çok kısa bir sürede geniş bir alana yayılmasında, alevlerin oksijenle birleşmesinin etkisi vardır. Karbondioksit gazı da, oksijenle havanın temasını kestiğinden müdahalede kolaylık sağlar. Müdahale ekibi tarafından koruyucu önlemler alındığında ve doğru şekilde müdahale edildiğinde, yangının olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinde büyük işleve sahip bir sistemdir.

Yangın Kapısı Ölçüleri

Yangın kapıları acil alev, yanma vb. Sebeplerden insanların can cemal güvenliğini sağlamak için alınan güvenli bir tedbir olmaktadır. Duman ve alevden koruma konusunda oldukça büyük bir buluş olan yangın kapıları çok tercih edilmektedir. Yangın kapısı sağlamlığı ve dayanımı kapının derecesi ve yangına karşı dayanaklık süresini belirlemektedir. Yangın kapısı genel olarak binaların farklı kısımları arasında yangının yayılmasını önlemektir. Yangın kapıları gerçek bir ateş koşullarını hemen simüle eder ve akredite laboratuvarlarda test edilmiş ve onay belgesi olarak sertifikalandırılır. Yangın kapısı yapıldığı test sırasında kapının performansına yani yanma şekline göre, onay verilmiş test edilmiş bir şekilde sertifika verilir. Herkesin güvenli bir şekilde kullanması için lavaratuvar ortamında test edilmiştir.

YANGIN KAPISININ ÖLÇÜLERİ
Yangın kapısı dayanıklı kapı sistemleri tarafından standart ölçüsü 90×210 ya da 100×210 ölçülerinde olup projenize olarak çok özel sertifikası ila olarak büyük ölçüde yangın kapısı üretilir. Bu ölçüler her evin, binanın, şirketin, holdinglerin, otellerin vb. Yerlere göre tasarlanmış ve ölçülmüştür. Bu gibi kapıları hem çocuklar hem de yetişkin bireyler tarafından rahatça girip ve çıkabilir ya da açılıp kapanabilir şekilde tasarlanmıştır. Bir çok insanın hayatını kurtaran yangın kapıları özel tasarım ölçüsüne sahiptir. Bunun sebebi ise insanların canına verilen değer olmaktadır.

YANGIN KAPILARININ ÖZELLİKLERİ
Özel üretim olan ve özel ölçülere sahip olan yangın kapıları çeşitli bileşenleri bulunmaktadır. Dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar da bulunur. Bu hususlar :

• Kapı kanadı ve kasası çelik, ahşap ya da alüminyum, çelik kapılar; yangına çok fazla uzun süre dayanabilir. Bu sebepten ötürü ahşap ve alüminyum kapılara göre çok daha fazla yangın derecelerine sahiptir.

• Menteşeler, kilit, panik çıkış eşyaları, tutmak seti; yangın kapısının kilit mandalı yangın esnasında kapı kapalı tuttuğu için çok fazla değerli bir birleşendir. Panik çıkış eşyaları ve kol setleri sırasında bireylerin evden güvenli bir şekilde çıkmasını ve sağlık bir şekilde çıkmasını sağlar.

• Kapatma mekanizması; yangın kapıları ve yangın sırasında her daim kapalı tutulmalıdır. Her hangi bir kapı yakın ua da yaylı menteşe bunu sağlar.

• Şişen contalar; yangın kapısı ve çerçeve arasındaki boşlukları hemen hemen kapatmak için kapının bütün kenarlarının etrafında sıcaklıklar belli başlı bir sınırın üstüne çıkıldığı vakit genişleyerek tasarlanmış şişen conta olması şart olarak bulunması gerekir.

Bu hususlar yangın kapısı için çok önemlidir.

Yangın Kapısı Yönetmeliği

Yangın gibi hayati tehlike içeren bir felaketten olabilecek en düşük hasarla çıkabilmek için yangın kapılarının işlevi büyüktür. Yangına uzun süre dayanıklılık gösteren bu özel kapıların, yönetmeliklerle belirlenen olmazsa olmaz özellikleri vardır. Zamanla yarışılan yangın anında, insanların gaz ve dumandan etkilenmeden dışarı çıkması için birçok fonksiyonu bulunan yangın kapıları, yönetmeliklere göre imal edilir.

Yangın Kapısı Yönetmeliği ilk olarak yangın çıkan binada, insanların en hızlı şekilde tahliyesinin sağlanmasını yasla olarak önermektedir.

Yangın Kapısı Yönetmeliği
Yönetmelik gereğince, her binada farklı ebat ve özelliklerde yangın kapısı bulunmalıdır. Bireysel konutlarla iş yeri ve alışveriş merkezi gibi binalarda kullanılan yangın merdivenlerinin özellikleri farklıdır. Aslında temel olarak Yangın Kapısı Yönetmeliği’ne göre yangın kapılarının öncelikli özelliği hızlı tahliye ve yangına karşı belirli bir süre dayanıklı olmasıdır. Yangına dayanıklılık süresi, ürünün ölçüleri ve tasarımı da, binaların genel özelliklerine göre belirlenir. Bu nedenle imalattan önce, projenin uygulanacağı alanda keşif ve değerlendirme yapmak, yine yönetmelikler gereğidir.

Binaların olası yangın ve acil çıkış gerektiren tehlikelerden korunması hakkındaki yönetmeliğin 47. Maddesi, yangın kapıları için düzenlenmiştir. Yönetmelikler, yangın sırasında yaşanacak can kayıplarının ve oluşacak hasarın minimum seviyeye indirilmesi için binaların yüksekliği ile birtakım özelliklerine göre hangi sistemin uygulanması gerektiğini içerir. Kapıların, insan hareketlerini kısıtlamaması ve kaçış sırasında herhangi bir sorun yaşanmaması gerekir. Yönetmeliklerde belirtilen özelliklere uymayan kapılar, yangın anında sıkıntı yaşatabilir.

Sertifikalı Yangın Kapısı
Yangın kapılarının işlevine uygun olarak kullanılabilmesi ve olay anında hem can hem de mal kayıplarının önlenebilmesi için yönetmelikler esas alınarak üretilmesi şarttır. Yönetmelikler doğrultusunda imal edilen yangın kapıları yangında oluşacak kaosu önler, insanların ısı, alev ve dumandan etkilenmeden dışarı çıkmasını sağlar. Bu tip sertifikalı yangın kapıları, günlük hayatta yaşanabilecek risklere karşı en etkili önlem niteliğindedir.

Yangın kapıları, binaların olay anında en rahat çıkışın sağlanabileceği bölümüne konumlandırılmalıdır. Hızlı tahliye için bu özellik, yönetmeliklerin bir gereğidir. Uygun alana konumlandırma için önceden yapılan belirlemeler ışığında imalat yapılır. Kapıların ölçüsünden imalatında kullanılan malzemeye, binaların hangi kısmına konumlandırılacağından montajına kadar her aşaması yönetmeliklerle belirtilmiştir.

Yangın kapısı imalatı yapan firmaların yönetmelikleri göz önünde bulundurarak üretim yapması gerekmektedir. Sistem hangi binaya uygulanırsa uygulansın, yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olmalıdır. Kapıların yangına karşı dayanıklılığı ile üstün koruyuculuk özellikleri haricinde tasarımı ve ek teknik özellikleri, kişisel isteklere göre yapılabilir.

Yangın Merdiveni Ölçüleri

Yapıların yangın güvenliğine uygun hale getirilmesi yangın anındaki koruyuculuğun daha fazla, can kaybının ise daha az olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle yangın merdiveni ölçüleri ve özellikleri konusunda yönetmeliğe bağlı kalmak gerekir. Binadan kaçış yolu yeterli düzeyde olduğunda insanların tahliye edilmesi daha hızlı olacaktır. Bunun için merdiven basamakları genişliği ve yüksekliği, merdivenin üretiminde kullanılacak malzemeler ve bunun gibi tüm detaylar standartlara uygun olmalı, bu işte uzman firmalar tarafından yapılmalıdır.

Yangın Merdiveni Genişliği
Yönetmeliğe göre yangın merdiveni genişliği belirlenirken binada bulunan kişi sayısı esas alınır. Eğer insan sayısı 1 ile 50 arasındaysa çıkış genişliği 80 cm, 51 ile 110 arasındaysa 90 cm olmalıdır. Daha kalabalık binalarda ise durum biraz daha farklıdır. Buna göre kişi sayısı 301 ile 320 olan yapılardaki merdiven genişliği 160 cm, bunun üzerindeki kişi sayısında ise 170 cm çıkış genişliği yapılmalıdır. Bu sayede herhangi bir yığılma ya da zorluk olmadan insanlar rahatça merdivenden dışarıya inebilecektir.

Yangın Merdiveni İmalatında Diğer Ölçüler
Yangın kapıları ile birleşik ve uyumlu olacak şekilde yerleştirilen yangın merdivenleri adet anında binanın terk edilmesini sağlar. Bunun için binadaki insan sayısı 200 ve üzerinde olan yapılarda çıkış kapılarının merdivene doğru açılır olması tavsiye edilir.

İmal edilecek merdivenin boşluk yüksekliği basamaktan tavana en az 200 cm olarak ayarlanmalıdır. Sahanlıklar arasında bulunan kot farkı ise maksimum 3,70 metre şeklinde düzenlenmelidir.

Yangın merdiveni basamak genişliği ise yaklaşık 28 cm, bu basamakların yüksekliği ise en fazla 18 cm olarak belirlemelidir. Bu ölçülere sadık kalınması merdivenden daha hızlı ve sorunsuz şekilde inmeyi sağlayacaktır.

Merdivenin dönüş kısımlarında basamakların ölçüleri doğru belirlenmelidir. Özellikle dairesel yangın merdivenleri ekstra titizlik gerektirir. Buna göre merdivenin dar olan bölümlerinde basamağın minimum 20 cm genişlikte olması gerekir. Böylece inen kişi sayısı fazla bile olsa herhangi bir sorun çıkmayacaktır.

Yangın Merdiveni Özellikleri
Yangın merdiveni üretimi sırasında her bir malzeme yangına dayanıklı olarak seçilmelidir. Alüminyum ve ahşap gibi malzemelere kıyasla çelik kullanımına öncelik verilmelidir. Kaçış esnasında düşme, kayma gibi ihtimallere karşı merdivenin her iki yanına mutlaka korkuluk ya da küpeşte takılmalıdır. Özellikle kar, buz, yağmur gibi olumsuz hava koşullarında açık alanda bulunan merdivenler tehlikeli hale gelebilmektedir. Bunun yanı sıra merdivenlerde mutlaka havalandırma bacaları kullanılmalı, monte edilecek güç kaynağı yangından korunmuş ve bağımsız olmalıdır. Yaşanacak herhangi bir duman kaçağına karşı ekstra önlem alınmalıdır.

Yangın Çıkış Kapısı

Yangın anında yüksek koruma sağlayan yangın çıkış kapıları binada bulunan kişilerin kolayca dışarı çıkmasını sağlar ve yangının binanın diğer bölümlerine geçişini engeller. Bu amaçla üretilen yangın kapısı mutlaka ısıya karşı dayanıklı olmalıdır. Bunun için genellikle çelik gibi yüksek sıcaklığa karşı dayanıklı malzemeler kullanılarak imal edilmektedir. Üretim aşamasında yönetmeliğe bağlı kalınması kapıların koruyuculuk özelliğinin daha fazla olmasını sağlayacaktır.

Kullanılmadan önce tüm yangın kapıları akredite laboratuvarlarında çeşitli testlerden geçirilir ve mevcut özelliklerinin güvenli olup olmadığı kontrol edilir. Bunun için dünya çapında NEPA ve EN olmak üzere iki tür norm kullanılır. Kabul ölçütleri ile uygulanan test yöntemleri bu normalar göre belirlenir. Onay alan kapılar için sertifikalar düzenlenir ve bununla birlikte satışa sunulur. Bu nedenle yangın kapısı satın almadan önce sertifikasının olup olmadığı kontrol edilmeli ve özellikleri incelenmelidir.

Yangın Çıkış Kapılarının Özellikleri Nelerdir?
Yangının yıkıcı ekonomik etkilerini azaltan ve insan hayatının kurtarılmasını sağlayan yangın kapıları aynı zamanda yangının daha geniş alanlara yayılmasına engel olur. Bunları yapabilmesi adına kapılar çeşitli bileşenlerden meydana gelecek şekilde üretilir. Menteşeler, panik çıkış cihazları ve tutamak seti gibi aksesuarlar, kapatma mekanizması, şişebilen contalar, kapı kasası ve kanadı yangın kapılarında bulunması gereken özellikler arasında yer alır. Yangın kapısının kanat ve kasa kısmı alüminyum, çelik ya da ahşap olarak üretilir. Ancak çeliğin yangına karşı dayanıklılığı daha fazla olduğundan alüminyum ya da ahşap kapılara kıyasla daha fazla tercih edilmektedir. Menteşeler özellikle metal olduğunda yangın anında kapının daha güvenli olmasını ve kapı çerçevesine tam oturmuş şekilde kalmasını sağlar. Panik çıkış cihazları, tutamak seti ve kilit gibi aksesuarların her biri ayrı öneme sahiptir. Panik çıkış cihazları ve kol seti sayesinde insanlar herhangi bir sorun çıkmadan bulundukları alandan tahliye edilebilir. Kapıda kullanılan kilit ise yangın anında kapının kapalı kalmasını desteklemektedir. Kapının üzerinde yer alan kapatma mekanizması yaylı menteşe sayesinde duman geçişine engel olmaktadır. Bu kısımda kullanılan şişen contalar çerçeve ile kapı arasında boşluk kalmasına engel olur.

Yangın Çıkış Kapılarında Nelere Dikkat Edilmelidir?
Yangın çıkış kapılarının özellikleri ne kadar fazla olursa koruyuculuğu da o kadar artacaktır. Bu nedenle kapı üretiminden tam not alabilmek için bazı noktaların olup olmadığı incelenmelidir. Yangın kapısının sertifikasyonu ile contaları kontrol edilmeli, menteşelerin uygunluğu onaylanmalı ve kapının kapanışının sorun çıkarıp çıkarmadığı test edilmelidir. Buna göre menteşelerin vida kısımları kırık ya da eksik olmamalı, contalarda hasar izi bulunmamalı ve sağlam olmalıdır. Contalar yangın anında şişip genişleyeceğinden buna engel bir durum bulunmamalıdır. Bunların yanı sıra yangın kapısının özelliklerini içeren bir sertifika ya da etiketin varlığı teyit edilmelidir. Bunların varlığı kapının standartlara uygun şekilde üretildiğini gösterecektir. Eğer bu özelliklerin birinde ya da birkaçında sıkıntı varsa yetkili bir kişiye başvurmakta yarar vardır.

Cam Yangın Kapıları

Cam yangın kapıları, işlevi sac yangın kapılarıyla aynı olmakla beraber görsel açıdan daha avantajlıdır. Özellikle günümüz mimarisinde görülen gelişmelere bağlı olarak inşaa edilen yeni binalarda, koruma işlevine ek olarak estetik görünüm sağlar. Cam yangın kapıları, diğer kapılarla aynı özelliklere sahiptir. Yani yangın kapılarında bulunması gereken standartlar, cam kapılarda da mevcuttur.

Cam Yangın Kapıları

Cam yangın kapılarının kullanım açısından en büyük avantajı, şeffaf görünümde olması ve arka kısmı göstermesidir. Bu da sistemin fonksiyonelliğini arttırmakta, binanın dekorasyonuna da olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Bu nedenle cam yangın kapıları, kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilmektedir.

Cam yangın kapısı imalatı yapılırken, sistemin uygulanacağı projeler dikkate alınır. Ürünlerin yangına karşı dayanıklılık süresi, projeye göre 30 dakika ile 120 dakika arasında değişmektedir.

Cam Yangın Kapısı İmalatı
Teknolojinin yangın kapıları imalatına yansıması olarak ifade edilebilecek cam yangın kapıları, tek kanat veya çift kanat şeklinde üretilebilmektedir. Sistem, istenilen ölçülerde tasarlanmaktadır. Panik bar, panik kolu, kapı iticisi, kendiliğinden kapanma özelliklerine sahip profesyonel teknolojideki ürünlerle binalarda, yangına karşı maksimum düzeyde güvenli yaşamak mümkündür. Cam kapıların mimari tasarımı, kişisel her ihtiyaca uyun olarak tasarlanabilecek şekilde serbesttir.

Cam Yangın Kapısı Fiyatları
Günümüzde kentleşme hızı oldukça yüksek. Buna bağlı olarak şehirlerde bina sayısı da giderek artıyor ve insanlar daha kalabalık ortamlarda yaşamak zorunda kalıyor. Bununla beraber güvenli yaşam ve yangına karşı önlem alma ihtiyacı da doğuyor. Çerçevesi çelik profilden yapılan cam yangın kapıları, binalarda hem yangına karşı koruma sağladığından hem de şeffaf görüntüsü sebebiyle ortama ferahlık verdiğinden son zamanların gözde ekipmanı.

Daha çok kalabalık binalarda tercih edilen cam yangın kapıları, hastanelerden okullara, alışveriş merkezlerinden otellere kadar birçok alanda verimli kullanım sağlıyor. 30-60-90-ve 120 dakika süreyle yangına karşı dayanıklılık gösteren cam kapılar, istenilen ölçülerde üretiliyor. Önemli olan projelendirmenin doğru yapılması. Hem güvenlik hem de prestijin ön planda tutulduğu kaliteli binalarda camın avantajları üstün teknolojik özellikleriyle birlikte kullanıma sunuluyor.

Cam yangın kapısı fiyatları ise, sistemin koruyuculuğu ve estetik görünümü düşünüldüğünde ekonomik diye nitelendirilebilecek aralıklarda. Yangına karşı dayanıklılık süresi, ölçüleri, ek teknik özellikleri ve tasarımına bağlı olarak ürün fiyatları değişiklik gösteriyor.

Cam yangın kapıları için genel anlamda hem üstün koruma özelliğine sahip hem de şık görünümlü ucuz yangın kapıları denilebilir. Modern mimariyle uyumlu sistem, yangın kapılarının fonksiyonelliğini zirveye taşıyor.

Cam yangın kapısı hizmeti, diğer tüm önlem ekipmanlarında olduğu gibi profesyonel firmalardan alınmalıdır. Sistemin üretim amacı göz ardı edilmeden yasal yönetmeliklere uygun sertifikalı cam
yangın kapıları
, her zaman konforlu kullanım sağlar. Cam yangın kapılarında ön planda güvenlik, acil durumlara karşı koruma özelliği vardır. Estetik ikinci planda olup, sistemin avantajını ikiye katlamaktadır.

Yangın Merdiveni Kapısı

Türkiye’deki yönetmeliği incelediğimiz zaman, apartmanlarda alınması gereken yangın güvenlik önlemleri hâlihazırda var olan binalar ve yeni yapılması planlanan binalar için ayrı ele alınarak değerlendirmeler yapıldığına denk gelmekteyiz. Hem yeni yapılması planlanan binalarda hem de mevcut olan binalardaki yangın kapıların son derece önemli olduğunu gösteren birçok durumla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz.

Binalarda ve tesislerde, yangının ortaya çıktığı konumdan uzaklaşabilmek adına yangın kapısı ve yangın merdiveni kapıları kullanılmaktadır. Bu durumda kullanılan kapıların duman, gaz ve ısının karşı tarafa geçmesine engel olacak şekilde üretilmiştir. Bu doğrultuda yangın kapıları ile bağlantılı olacak şekilde güvenli yangın merdivenlerini oluşturmak gerçekten çok önemlidir. Şöyle ki yangın merdivenleriyle yangın kapısını birbirinden farklı sistemler veya ekipman gibi düşünmemek yanlış olur. Yangın merdivenleri ve aynı zamanda yangın kapıları için kesinlikle mühendislik faktörleri işletilmesi gerekmektedir. Yangın merdivenleri bütünüyle gaz, ısı ve duman gibi etkenlere oldukça dayanıklı yangın kapıları ile donatılması gerekiyor.

Yapı ve tesislerde yangın güvenliği denildiği zaman halk arasında ilk akıllara gelen yangın merdivenleri olmaktadır. Yapıların ve binaların yangından korunması doğrultusunda yönetmelik yangın merdivenleri ile ilgili durumu binalar adına ikiye ayırmış bulunmaktadır. Yeni yapılmış olan konutlarda bodrum katlar da dâhil 4 kattan fazla olmayan konutlar, tek evler, ikiz evler ve aynı zamanda sıra evler gibi binalarda, tek kullanıma hitap etmekte olan binalarda kaçış mesafesine bakılmadan normal merdivenler ile sağlanabilmektedir. Bu binalarda başka herhangi bir özellik gerekmemektedir. Evlerden çıkış kapışana kadar olan mesafe kesinlikle 20 metreyi geçmemesi gerekiyor. Binada yağmurlama sistemi var ise eğer bu durumda uzaklık 30 metreye kadar çıkabilir. Fakat yağmurlama düzeni bulunmuyorsa mesafe de 20 metreyi geçiyorsa, yağmurlama düzeni var ise mesafe de 30 metreyi geçiyorsa bu durumlarda yüksekliğe bakılmaksızın daireler için 2.çıkış kesinlikle olması gerekir. Dubleks konut ve daireler için iki önemli durum söz konusudur. Tek kapı bulunması durumunda bu kapının üst katta olmaması gerekiyor. Eğer ki üst katın alanı 70 M2’yi aşıyorsa bu durumda üst kattan ayrı bir çıkış daha olmalıdır.

Apartmanlarda bulunan dairelerin kapısından merdivene yalnızca bir koridordan geçilip ulaşıldığında, dairenin giriş kısmından merdivene kadar olan mesafe; yağmurlama düzeni bulunuyorsa en fazla 20 metre, bulunmuyorsa 15 metre olması gerekmektedir. Binalarda kaçış yolları binaların yüksekliğine göre değişkenlik göstermektedir.

Mevcut konutlara da kısaca değinecek olursak: 51.50 metre yapı yüksekliğine sahip olan binalarda dairesel merdivenlere izin verilmektedir. Bu yapılarda kaçış yolları üç başlığa ayrılmaktadır.

l Yüksekliği 30,5 metrenin altındaki konutlar
l Yapı yüksekliğinin 30,50 metreden fazla ve 51,50 metreden az olduğu konutlar
l Yapı yüksekliğinin 51,50 metreden yüksek olduğu konutlar

Şuana kadar anlattığımız bu konularda daha detaylı bilgilere ulaşmak istiyorsanız eğer, binaların yangından korunmasını içeren yönetmeliğin 48. ve 158. maddelerine göz atabilirsiniz.

Yangın Merdiveni Planı

Yangınlarda, deprem veya sel gibi felaketlerde, kapalı alanlarda ve yüksek katlı binalarda bulunan kişilerin, bulundukları ortamları hızla terk etmeleri canlarını kurtarmaktadır. Can güvenliğini riske atmakta olan bu tür olaylarda büyük kayıpların yaşanmaması adına bu tahliyelerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu durumda ihtiyaç duyulan yangın merdiveni planı ile ilgili özel mühendislik isteyen çizimler gerçekleştirilmektedir. Yangın merdivenlerinde hangi malzemelerin kullanılması gerektiğini belirleyen yangın merdiveni yönetmeliği ile uyumlu olacak şekilde yapılan planlarda uzman kadroların çalışması son derece önemlidir. Böylece ilgili kurumların ve devletin denetiminde olan bu ürünlerde herhangi bir riskin ve tehlikenin yer almamasına özen verilmektedir.

Yangın Merdiveni Çizimleri
Yangın merdiveni planı ve çizimleri için işinde profesyonel olan firmalarla çalışmanız çok daha yerinde bir karar olacaktır. Çizim esnasında bulunduğunuz binalara özel olarak ölçüm alma ve keşif hizmetleri verilmektedir. Binalarınızın ölçüleriyle uyumlu olacak şekilde tamamlanması gereken çizimlerde herhangi bir hatalı işleme yer verilmemesi son derece mühimdir. İnsan sağlığını ve can güvenliğini korumayı hedefleyen bu ürünlerin, bilinçli bir şekilde imal edilmesi için aynı zamanda modellerin de doğru kararlaştırılması gerekmektedir. Basamak ölçüleri, genişliği, korumalığı, tam döner merdivenlerinin doğru ölçülerde üretilmesi ve rıth ölçeklerinin baz alınmasında işini uzmanlıkla gerçekleştiren ustalarla çalışmanız önerilmektedir.

Yangın Merdiveni Çizim Kriterleri
Gözden kaçan en ufak noktaların dahi ciddi sorunlara yol açabileceğini unutmamalısınız. Güçlü referanslara sahip olan yangın merdiveni firmaları ile çalışmanız halinde plan, montaj ve bakım konularında herhangi bir sıkıntıyı yaşamayacağınızı belirtebiliriz. Yangın merdivenlerinde olması gereken detayların ve çizim kriterlerinin belirlenmesinde etkin olan yönetmeliğin baz alınması sağlanmaktadır. Güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken çıkışlar için kaçış yollarının ve merdivenlerin itinalı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Herhangi bir aşamada tehlike oluşturmaması amacıyla dairesel yangın merdiveni ve Z tipi yangın merdiveni çizimlerinde belirli ölçülere dikkat edilmektedir.

Profesyonel Yangın Merdiveni Planları
Dış yangın merdiveni, dairesel yangın merdiveni veya bodrum kat yangın merdiveni planları profesyonel firmalar tarafından kısa sürede tamamlanmaktadır. Yükseklikleri, basamakları, baş kurtarma mesafesi ve kullanıcı yükü dikkate alınarak gerekli şartların tamamlanması gerekmektedir. Yanmayacak malzemelerin kullanılması sayesinde evlerde, alışveriş merkezlerinde veya yüksek katlı binalarda bulunan kişilerin rahat etmelerine olanak verilmektedir.

En düşük maliyetlerle gerçekleştirilecek olan planlama sayesinde kaliteli adımların atılmakta olduğunu vurgulamaktayız. Yatırımlarınızı güvence altına almayı hedefleyen firmalarımızla iletişime geçmeniz halinde çok büyük tehlikelerden kurtulmanızı sağlayacak sistemlerle tanışabilirsiniz. Uzman mühendislerimizin yapacakları çizimlerde hava şartlarından etkilenmeyecek kalitede ürünlere yer verilmektedir. Çeşitli hava olaylarında, sıcak ve soğuk havalarda etkilenmeyecek biçimde çelik ürünlerin kullanılmasına olanak verilirken, yasal düzenlemelere tam uygunluğa dikkat edilmektedir. Güvenilir hizmetlerin adresinde sizleri bekleyen uygun fiyatlarla gerçekleştirilecek olan çizimlerle her binada zorunlu olan yangın merdivenlerine kavuşabilir ve doğal afetlerden korunmanın yollarını keşfedebilirsiniz.

Yangın Merdiveni Fiyatları

Binaların özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre iki tip yangın merdiveni ön plana çıkmaktadır. Z tipi ve dairesel olarak yönetmeliklere uygun bir şekilde üretilen ve montajı yapılan yangın merdivenlerinin kaliteli, güvenilir ve uzun ömürlü olmasına özen gösterilmelidir. Birinci sınıf kalitede malzemelerin kullanılması için titizlikle hareket eden firmaların en uygun yangın merdiveni fiyatları ile tanışmanız söz konusu olacaktır. İşletmelerinizde, konutlarınızda, avm veya çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında bulundurulması zorunlu olan bu yapılarla ilgili bilgileri alabilmek ve hangi fiyatlarla yapılacağını öğrenebilmek için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Dayanıklı bir şekilde üretilen ve yangın, deprem, sel gibi çeşitli felaketlerden kurtulmanızı sağlayan yangın merdiveni fiyatları için hemen aramaya başlayabilirsiniz.

Ücretsiz Keşif ve Danışmanlık
Yangın merdivenlerinde kullanılacak olan malzemelerin kalitesi, hangi tür yangın merdiveni üretileceğinin netleştirilmesi ve el işçiliği gibi hususların fiyatlarda etkili olabileceğini vurgulamaktayız. Buna göre metrekaresi hesaplandığında ne kadar tutarı ödemeniz gerektiği de yanıt bulacaktır. Ancak binalarınız üzerinde ölçümlere dair keşif hizmetlerinin verilmediği durumlarda, net fiyat bilgilerine ulaşmanız mümkün değildir. Bu nedenle yangın merdiveni fiyatları ile ilgili bilgileri alabilmeniz için öncelikle ücretsiz keşif ve danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmanız gerekmektedir. Bu sayede binalarınızın ihtiyacı olan yangın merdiveni türleri belirlenirken, ödeyeceğiniz miktarların da net olarak açıklanmasına olanak verilmektedir.

Yangın Merdiveni Fiyatları ve Kalitesi
Binaların yüksekliğine göre farklı boyutlarda yangın merdivenlerinin üretilmesi konusunda profesyonel hizmetlerin adresi olan sayfalarımız üzerinden doğru adımları atabilirsiniz. Ne kadar uzun bir yapıya sahip olmak istediğinizin belirlenmesinin ardından fiyatlara ilişkin bilgilendirmeler yapılacaktır.

Yangın merdiveni imalatı için en önemli husus fiyatlardan ziyade kalitesi olacaktır. Yüzlerce kişinin sağ bir şekilde binadan tahliye edilmesinde önemli bir görevi üstlenen bu yapıların sağlamlığından endişe duyulmaması gerekmektedir. Fiyatların hangi aralıkta olduğuna dair sorularınızı yanıtlayacak olan ekiplerimizin görüşlerini ve tavsiyelerini alarak, daha uzun ömürlü yapıları en kısa sürede elde edebilirsiniz. Fiyatlardan tasarruf elde etmek isterken, kalitesiz ürünlere maruz kalmamak ve can güvenliğinizi tehlikeye atmamak için kaliteli firmaları tercih etmeniz gerekmektedir.

Bütçenize Dost Yangın Merdivenleri
Yangın merdivenlerine yönelik ihtiyaçlarınızın ve isteklerinizin tespitini en kısa sürede ve doğru biçimde tamamlayacak olan firmalarımızın bütçelerinizle dost yangın merdiveni fiyatları sizleri bekliyor olacaktır. Garantili bir şekilde sunduğumuz hizmetlerle yangın merdiveni projesi, imalatı ve montajı ile ilgili tüm detaylara erişim sağlayabilirsiniz. Her bir aşamada yüksek kaliteyi ve uzman mühendislik yeteneklerini ön plana çıkarmayı başaran adreslerimizin kapsamlı çalışmalarından faydalanabilirsiniz. Bir telefonla yönlendirebileceğiniz ekiplerimizin müşterilerini memnun etmeye odaklı çalıştıklarına şahit olabileceksiniz. Hangi tip yangın merdivenine sahip olmanız gerektiğini uzmanlıkla netleştirdikten sonra, bütçelerinizi aşmayacak rakamları talep edecek olan ekiplerimize her türlü sorularınızı yöneltebilirsiniz. Böylelikle hem kendinizi, hem de sevdiklerinizi çok daha korunaklı ortamlarda bulmanın rahatlığını yaşayabileceksiniz.

Yangın merdiveni yönetmeliği 2020

Bulunduğunuz kapalı alanlarda ve yüksek binalarda meydana gelen tehlikeli olaylar karşısında acil olarak çıkış yapmanızı sağlayacak olan yapılar yangın merdiveni olarak bilinmektedir. Buna göre ihtiyaç duyduğunuz her riskli anda zarar görmemek adına bu yapıları kullanmanız mümkün olacaktır. Binaların birden fazla cephesinde konumlandırılan ve yangın merdiveni yönetmeliği kapsamında imalatı yapılan kaliteli ve birinci sınıf malzemeden üretilen ürünlerde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Buna göre binalarda yönetici konumunda olan kişilerin veya iş yerine sahip olanların dikkat etmesi gereken bu hususta bilgi alabilecekleri platformumuz, kapsamlı bir şekilde hizmetlerini sürdürmektedir.

Yangın Merdiveni Özellikleri Nasıl Olmalıdır?
İnsanların tedavi olmak, alışveriş yapmak, eğitim almak, hizmet vermek veya buna benzer amaçlarla bulundukları ya da yaşadıkları binalarda, yüksekliğe göre en uygun yangın merdiveni modelleri ortaya çıkmaktadır. Hangi bina için, hangi model yangın merdiveni kullanılacağının yanıtını ise  yangın merdiveni yönetmeliği vermektedir. Yangın merdivenlerinin çiziminde profesyonel kişilere güvenmeniz son derece önemlidir. Hangi kriterlere göre üretilmesi gerektiğini en iyi şekilde bilen ve işinde uzman olan kişiler sayesinde herhangi bir zorlukla karşılaşmayacağınızı vurgulamaktayız. Buna göre yönetmelikte belirtilen ölçülere, modellere ve kalıplara uygun şekilde üretimi tamamlanacak olan yapılarınız, binalarınıza sıfır hata ile montaj edilecektir.

Yangın Merdiveni Yönetmeliğe Göre Zorunlu Mu?
Yapılacak olan etüt çalışmaları neticesinde ölçümlerin alınması ve yangın merdiveni fiyatları ile ilgili belirlemelerin yapılmasının ardından imalata geçilecektir. Standart ölçülerde ve binalarınızın yapısına göre uygun olacak şekilde üretimi tamamlanacak olan yapılarınızın bulunması zorunludur. Yönetmeliğe göre binanızın yüksekliğinin 4 katın üzerinde olması halinde Z tipi olarak adlandırılan modelin bulunması gerekmektedir. Bu konuda takipleri yapan ilgili birimlerin de yönetmeliğe göre yaptırımda bulunma hakkı mevcuttur. Binalarınızda yangın merdivenlerinin bulunmadığı durumlarda, yangın gibi pek çok felakette can ve mal kayıplarının engellenmesi mümkün olmayacaktır. Tehlikesiz ve uzun süre dayanıklı ürünleri satın almak isteyenlerin Z tipi yangın merdiveni ile tanışmalarına vesile oluyoruz. Binada mahsur kalan kişilerin iniş yaptığı esnada baş dönmesini engelleyecek özelliklerde olan bu yapıların hayat kurtarıcı özelliklerde olduğunu vurgulamaktayız.

Yangın Merdiveni Yönetmeliği Kuralları
Yangın merdiveni yönetmeliği baz alındığında, üretimi yapılacak olan ürünlerde ateşe dayanıklı malzemeler kullanılmalıdır. Çok yüksek katlardan iniş yapılacağı da göz önünde bulundurulduğunda, merdiven basamaklarının kaymaz yapıda olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca merdivenlerde iniş yüksekliği, basamak sayısı ve yüksekliğine dair ölçümler yapılmalıdır. Yönetmeliğin dışında bir adımın atılması ve uygulamaların yapılması halinde ise pek çok olumsuz sonucun yaşanabileceği vurgulanmaktadır. Binaların iç veya dış kısımlarına özel olarak üretilen ve mevsim şartlarına, ısıya veya suya karşı dayanıklı olarak üretimleri tamamlanan yangın merdivenlerinde gerekli tatbikatların belirli zaman aralıklarında yapılması gerektiği de yine bu maddeler arasında yer almaktadır. Hayatta kalma şansınızın daha yüksek olmasını sağlayan bu ürünlerin verimli bir şekilde kullanılması için mutlaka yangın yönetmeliği baz alınarak üretimler yapılmalıdır.